Revitalizácia verejných priestranstiev obce Jur nad Hronom 

 

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85%, z Európskeho fondu regionálneho rozovja vo výške 10% zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Európsky fond regionálneho rozvoja
„Investícia do vašej budúcnosti“

Začiatok realizácie projektu: 02.08.2011
Skončenie realizácie porjektu: 31.07.2012

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program
www.ropka.sk

Zmluvy týkajúce sa projektu: