Občianske združenie vzniklo na podnet občanov, ktorí sa aktívne chceli zapájať do verejného života obce v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, ako i zveľaďovania svojho okolia.

Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR 14. augusta 2001. Od jej vzniku sme uskutočnili mnoho aktivít, ako napr: Protidrogová prednáška pre mládež, Vybudovanie cyklokrosovej dráhy, ďalej akcie, ktorými potešujeme deti každoročne, ako sú: Maškarné plesy, letné tábory, Tekvicové parády spojené so zábavnými súťažiami, Veľkonočné a Vianočné Kavalkády a mnohé iné. Po celý rok pracujeme s deťmi i v záujmových krúžkoch.

V roku 2002 sme získali grant cez NPOA od Phare na projekt KÉVE, ktorý bol zameraný na podporu národnostných menšín, a trval desať mesiacov. V rámci tohto projektu sme začali pracovať s deťmi v záujmových krúžkoch a vytvorili sme bábkarske a tanečné súbory, ktoré pracujú dodnes. Súčasťou projektu bol organizovaný aj letný tábor pre deti, ktorý mal veľký úspech. Z projektu KÉVE sme získali aj hmotný majetok (altánky, stany, spacie vaky, karimatky a jedálenskú súpravu pre päťdesiat osôb, fotoaparát, Hi-Fi vežu, kroje, paravány).

Ďalší projekt, s názvom KIKIMORA sme mohli uskutočniť v roku 2003 s pomocou Nadácie pre deti Slovenska a získali sme grant z fondu Hodina deťom. Časť týchto financií sme využili na uskutočnenie týždenného letného tábora pre päťdesiat osôb.

V roku 2004 sme získali grant z NDS, z fondu Hodina deťom na pokračovanie projektu KIKIMORA s názvom KIKIMORA 2.

Usporiadali sme dva turnusy letného tábora a pokračovali sme s krúžkovou činnosťou.

V tom roku sme získali aj dotáciu z MPSVaR SR na letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín a deti z Detského domova zo Štúrova.

Popri našom Občianskom združení pracuje od 2002 súbor ľudových tancov KÉVE, pod vedením p. Kataríny Bandovej, ktorý sa zúčastňuje na miestnych aj regionálnych podujatiach.

Ďalej sú to bábkarske súbory Plamienok, ktorý pracuje od roku 2002 a GYURKA od roku 2005 pod vedením Gizely a Judity Tolnaiových.

Tieto súbory získali ocenenia na celoslovenskej prehliadke bábkarskych súborov v Dunajskej Strede- Podunajská jar.

V roku 2004 vznikol súbor mažoretiek MARGARÉTA, ktorého vedúcou je Zuzana Richterová a zúčastnili sa toho roku na prehliadke mažoretkových súborov v Tekovských Lužanoch.

Turistický krúžok funguje pod vedením p. Ivety Korbeľovej a pracuje sezónne.

Pri rôznych aktivitách úzko spolupracujeme s ďalšími organizáciami v našej obci. Pomocnú ruku nám podávajú OcÚ, ZVT- Hron, DÚ Žien, OZ Gala, OZ Juryb, Starí Páni ale i ďalší dobrovoľníci.

RADA ZDRUŽENIA:

Predseda:
p. G. Tolnaiová
Podpredseda:
p. V. Molnárová
Hospodár :
p. G. Bodnáriková
Členovia:
p. M. Bogyóová
p. M. Dubová
p. G. Mészárošová
p. R. Torma
p. I. Korbeľová

KONTAKT:

Občianske združenie AKTIVITY
Jur nad Hronom
935 57
e-mail: gizka@zoznam.sk
Mobil: Tolnaiová Gizela 0907 734 525