V obci Jur nad Hronom veľmi aktívne pôsobí niekoľko záujmových združení. Občania sú združení v nasledovných združeniach a neziskových organizáciach:

o Futbalový klub Jur nad Hronom (FK-Jur nad Hronom)

o Miestna organizácia červeného kríža (MO SČK)

o Miestna organizácia Matice Slovenskej (MO MS)

o Miestna organizácia Csemadok – uchovávanie kultúrnych tradícií národnostnej menšiny

o Únia žien – práca s mládežou , ručné práce

o Miestna organizácia slovenského zväzu chovateľov (MO SZCH)

o Miestna organizácia slovenského zväzu záhradkárov (MO SZZ)

o Občianske združenie rybárov (OZ JURYB)

o Občianske združenie stolnotenistov (OZ GALA)

o Občianske združenie VERÓCE (záchrana ľudových tradícií)

o Občianske združenie AKTIVITY (práca s mládežou a s  marginalizovanými skupinami)

o Občianske združenie Starí páni (futbalový klub)

o ZCH – Zoborského králika (zväz chovateľov)

o Miestna organizácia Nym-Ród (zväz poľovníkov)

o Občianske združenie Pohronie (turizmus)

 

Okrem toho je obec členom Združenia obcí Tekovského regiónu v rámci ZMOS a zakladajúcim členom mikrozdruženia obcí -ZVT-HRON (Združenia vidieckeho turizmu HRON).