Zamestnanci obce

Ružena Richterová
– administratívna pracovníčka, zapisovateľka
– pokladňa
– evidencia obyvateľstva
– stavebný úrad
– výrub stromov
– TKO
– registratúra

tel.: 036/772 08 00
mobil: 0911 419 788
e-mail.: ruzena.richterova@intra.dcom.sk

Gizela Furiova
– administratívna pracovníčka
– matrikárka
– overenie podpisov a listín
– cintorínske poplatky
– CO
– administrácia nezamestnaných občanov
– vyhlasovanie

tel.: 036/772 08 00
mobil: 0911 419 788
e-mail.: gizela.furiova@jur.sk, ocu@jur.sk

Mgr. Gizela Bodnáriková
– ekonómka obce
– správa dane z nehnuteľností
– fakturácia
– majetok obce
– mzdová účtovníčka
– kompetencie obce v oblasti školstva

tel.: 036/77 20 800
mobil.: 0911 419 788
e-mail.: bodnarikova.gizela@gmail.com

Mária Dubová
– administratívna pracovníčka na chránenom pracovisku

tel.: 036/77 20 800
mobil.: 0911 419 788

e-mail.: maria.dubova@intra.dcom.sk

Zdenko Belov
– údržbár
– koordinátor

Juliana Onuferová
– upratovačka

Štefan Lőrincz
– správca športového areálu na chránenom pracovisku

 

Hlavný kontrolór obce:
Ing. Alexander Kučerka
marec 2011 – február 2017