Úprava centra obce: „Dobrý deň lavička“

Cieľ projektu:
Projekt bude riešiť dotvorenie centra obce ako oddychového miesta a priestoru na trhový predaj. Prepojením jestvujúcich peších plôch a ich rozšírením vznikne plocha s lavičkami a drobnou architektúrou, stánky pre trhový predaj a nové zelené plochy podľa projektu architekta, ktorý prepája urbanistický priestor s atmosférou vidieckej architektúry. Realizácia úpravy centra obce bude prevedená podľa projektovej dokumentácie a povolenia drobnej stavby a stavebných úprav. Pri realizácii budú obci pomáhať dobrovoľníci z OZ – Aktivity a žiaci ZŠ, nezamestnaní a odborné práce prevedú miestni remeselníci. Po realizácii projektu pribudne v centre obce oddychové miesto, kde si na lavičkách, v tieni stromov, môžu oddýchnuť dôchodcovia. Lavičky poskytnú pohodlie pri prechádzkach aj mamičkám s kočíkom. Upravené námestie bude dodávať urbanistický priestor a dá mu, citlivou formou, vidiecky ráz.

Termín realizácie projektu: 2009
Výška celkvých oprávnených nákladov: 3 850 Eur

Tento projekt sa realizoval prostredníctvom Programu obnovy dediny.