Projekt je zameraný na obnovu a rozvoj obce s využitím komunitných iniciatív, pomocou ktorých sa skvalitní životné prostredie v obci, vylepší sa celkový vzhľad obce a pribudne chýbajúca infraštruktúra. Zušľachťovanie verejného priestoru bude nástrojom na obnovu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných občanov.

Realizáciou aktivít pribudnú v obci chodníky, lavičky, verejná zeleň a vybuduje sa plot okolo športového areálu s bezbariérovým vchodom, vybuduje sa nová autobusová čakáreň pri základnej škole a múrik pri Ľudovom dome s drevenou bránou.

Po realizácii projektu sa zmení celkový vzhľad obce. Skvalitní sa infraštruktúra, čím bude obec konkurencieschopnejšia, atraktívnejšia aj pre návštevníkov. Počas realizácie stavebných prác môžu marginalizované skupiny občanov získať také pracovné zručnosti, čo im umožní zamestnať sa v niektorých stavebných firmách.

Termín realizácie: 1.7.2005 – 30.11.2005
Výška celkových oprávnených nákladov: 862 670 Sk

Tento projekt sa realizoval za podpory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (MPSVR SR)