Cieľ projektu:
Cieľom nášho projektu „Každý deň stretnúť človeka“ bolo zabezpečenie terénych sociálnych služieb. Projekt bol zameraný na prestárlych občanov a zdravotne postihnutých, ktorých denne navštevovali dobrovoľníčky, alebo opatrovateľky a priniesli im obed na špeciálne upravených bicykloch, porozprávali sa s nimi a podľa potreby aj zabezpečili menšie nákupy, napísali list, pohľadnicu, vybavili poštu a pod.

Výsledok projektu:
Dôchodcovia a zdravotne postihnutí sa zvlášť potešili lavičkám, ktoré majú na priedomí 30 dôchodcovia zapojení do projektu.

Cez projekt sme zabezpečili finančné prostriedky na dve pracovné sily (kuchár a pomocné sily). Z uvedeného dôvodu sme mohli ponúkať stravu za veľmi výhodné ceny. Žiiaľ po ukončení projektu klesol počet záujemcov o stravu na 7 z pôvodných 30, ale iba z dôvodu zlej finančnej situácie týchto ľudí.

Termín realizácie: 2004
Výška oprávnených nákladov: 300 000,00 Sk

Tento projekt sa reralizoval za podpory Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.