Poslanci Obecného zastupiteľstva v Jure nad Hronom
Ing. Ondrej Prišťák – zástupca starostu obce
Mária Behulová
Jaroslav Bodnárik
Ing. István Dohány
Ing. Vojtech Duba
PaedDr. Ján Fűri
Michal Mladoniczký