„Vôňa chleba“

Ľudový dom sa počas svojej 13 ročnej existencie vypracoval na výnimočnú muzeálnu expozíciu, ktorá sa snaží oboznamovať návštevníkov so spôsobom života, zvykmi a tradíciami vidieckeho obyvateľstva z konca 19. Storočia. K Ľudovému domu patrí aj miestnosť s pecou na pečenie chleba. Pôvodné snahy smerovali práve na rekonštrukciu tejto miestnosti, ale žiaľ stav pece a komína to nedovoľuje. Preto správcovia Ľudového domu prišli s myšlienkou nechať túto miestnosť ako ilustráciu a vybudovať novú murovanú pec na dostupnejšom a priestornom dvore pri Ľudovom dome. Postavenie pece by umožnilo zachovanie starých, viac než storočných receptov na pečenie chleba, štrúdiel, koláčov a rôznych špecialít, ktorým sa zatiaľ podarilo prežiť len na papieri a to len vďaka obetavej práci správcov Ľudového domu. Ďalším prínosom by bolo prispenie ku kultúrno-spoločenským akciám obce, vo forme ponuky miestnych špecialít. Hlavný význam projektu spočíva v poskytovaní komplexných informácií o spôsobe života obyvateľov obce z konca 19.storočia, vrátane prípravy tradičných jedál a ich ochutnávok.

Termín realizácie: 2010
Výška celkových oprávnených nákladov: 575 Eur

Tento projekt sa realizoval za podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja.