Na gazdovskom dvore

Stručný popis projektu
Folklórny festival – celodenný program pre návštevníkov z celého regiónu bude ponúkať okrem piesní a tancov aj možnosť vidieť a vyskúšať rôzne práce, ktoré boli na každom „Gazdovskom dvore“ samozrejmosťou – šúpanie a mrvenie kukurice, sečkovanie slamy, pranie, varenie vidieckych špecialít, sušenie ovocia.
Dvor bude zriadený v miestnom parku, kde sa nachádza aj prírodné javisko, na ktorom sa odohrajú najzábavnejšie ukážky.
Vydanie brožúrky „Na gazdovskom dvore“, ktorá bude obsahovať stručný príspevok o spôsobe života obyvateľov obce v 19. storočí, pracovné ľudové piesne, ktoré sú menej známe a niekoľko jednoduchých receptov z kuchyne starých mám.

Cieľ:
Uchovanie nehmotného kultúrneho dedičstva, osvojovanie si tradičných pracovných zručností aj z radov mládeže, ktorá nemala doteraz ani možnosť stretávať sa priamo s náradím, ktoré bolo jedinou pomôckou pri práci roľníka.
Zachovať krásne ľudové „pracovné“ piesne.
Začať využívať jednoduché plodiny z našich záhrad na prípravu zdravých tradičných jedál podľa receptov našich starých mám.

Termín realizácie projektu: september 2008
Výška celkových oprácnených nákladov: 60 000 Sk
Výška grantu: 50 000 Sk
Vlastné zdroje: 8 000 Sk
Mladostav – Starý Hrádok: 2 000 Sk

Tento projekt bol realizovaný za podpory Nitrianskeho samosprávneho kraja.