Obnova a tvorba verejných priestranstiev
„V hornom konci bývam …“ 

Verejné priestranstvo, ktoré bude predmetom riešenia dokumentácie sa nachádza na hlavnej ceste a je ohraničené orgovánovým plotom, ktorý vlastne zakrýva nevyužívanú a neprístupnú plochu čiastočne zarastenú náletovým porastom, kríkmi v strede ktorého je poškodený železný kríž na kamennom podklade. Pozemok sa nachádza pri katolíckom kostole, ktorý je postavený v románskom slohu z konca 13. storočia a je evidovanou kultúrnou pamiatkou SR. Terén je kopcovitý a po úprave, na základe projektovej dokumentácie, by dominanta obce bola zvýraznená, lepšie sprístupnené a lákavá aj pre návštevníkov.

Cieľ projektu:
Získať projektovú dokumentáciu, ktorá bude zameraná na zachovanie identity a charakteru prostredia obce a ktorá navrhne k realizácii technológie, ktoré budú vhodné pre zachovanie vidieckeho prostredia v obci. Dokumentácia pomôže obci pri rekonštrukcii verejného priestranstva, aby bola realizácia šetrná k životnému prostrediu. Zapojiť do prípravy dokumentácie miestnych občanov z radov poslancov, žien, ktoré najčastejšie využívajú chodník pri tomto priestore a odborníkov v stavbárstve s cieľom vzbudiť u nich záujem o správu vecí verejných, zameraných na plánovanie vzhľadu obce.

Termín realizácie: 6/2010 – 10/2010
Výška ceklových oprávnených nákladov: 3 200 Eur

Tento projekt sa realizoval za podpory Environmentálneho fondu.