O Z N A M

Obecný úrad oznamuje občanom, že vývoz žúmp môžu nahlásiť v kancelárii PD Jur nad Hronom.

Platba za vývoz fekálií je 16€.

Za uloženie fekálií je stanovená sadzba 0,66€ za m3, ktorá sa zaplatí na Obecnom úrade.

Do 5m3 túto sumu uhradí obec, najviac však 4x do roka na jeden rodinný dom.

Fekálie nemôžu obsahovať odpad od hospodárskych zvierat a kuchynský odpad.

Počas sezónnych prác v PD sa môže čakacia doba predĺžiť.

Ďalšie informácie podáme na Obecnom úrade.

É R T E S Í T É S

A helyi Községi hivatal tudatja a lakosokkal, hogy  az emésztőgödör kihúzatását bejelenthetik a garamszentgyörgyi mezőgazdasági szövetkezet irodájában.

A szennyvíz kihúzatásának ára 16€.

A szennyvíz elhelyezéséért m3– enként 0,66€ kell fizetni a községi hivatalban.

5m3-ig ezt az összeget a község fizeti, maximum 4x egy évben egy családi házra.

A szennyvíz nem tartalmazhat állati ürüléket és konyhai hulladékot.

A mezőgazdasági szövetkezet idénymunkái alatt a kihúzás időtartama meghosszabbodhat.

Bővebb információt a helyi községi hivatalban kaphatnak.